Albert Ehrenstein ( ur. 1886-12-23 w Ottakring, zm. w 1950-04-08 roku w Nowym Jorku) - poeta i pisarz zaliczany do ekspresjonizmu literackiego