Alfred Rosenberg ( ur. 1893-01-12 w Tallinn (niem. Reval), Estonia, zm. w 1946-10-16 roku w Norymberga) - czołowy ideolog NSDAP w okresie Republiki Weimarskiej i narodowego socjalizmu, minister Rzeszy do spraw okupowanych terytoriów wschodnich (wyznanie ewangelickie póżniej bezwyznaniowy)