Alois Riegl ( ur. 1858-01-14 w Linzu, zm. w 1905-06-17 roku w Wiedniu) - historyk sztuki, reprezentant tzw. szkoły wiedeńskiej w historii sztuki (Wiener Schule der Kunstgeschichte).