Bernard z Clairvaux (zwany także jako Bernard de Fontaine ur. 1090-00-00 w Fontaine-lès-Dijon k. Dijon, zm. w 1153-08-20 roku w Clairvaux k. Troyes) - zakonnik cysterski, filozof, uczony, twórca spekulatywnej mistyki (wyznanie katolickie)