David Schulz (zwany także jako - ur. 1779-11-29 w Pürben, zm. w 1854-02-17 roku w Wrocław (wówczas niem. Breslau)) - Profesor teologii (wyznanie ewangelickie)