Eduard Spranger ( ur. 1882-06-27 w Berlin, zm. w 1963-09-17 roku w Tybindze niem. Tübingen) - pedagog, folozof i psycholog (wyznanie ewangelickie)