Ferdinand von Autenrieth (zwany także jako Autenrieth, Johann Heinrich Ferdinand von; Autenrieth, Johann Hermann Ferdinand von; Authenrieth, Ferdinand von ur. 1772-10-20 w Stuttgart, zm. w 1835-05-02 roku w Tybindze niem. Tübingen) - lekarz i profesor na uniwersytecie w Tybindze (wyznanie luterańskie)