Georg Trakl ( ur. 1887-02-03 w Salzburgu (Austria), zm. w 1914-11-03 roku w Krakowie) - austriacki poeta w dobie ekspresjonizmu z silnymi wpływami symbolizmu, którego prace poetyckie trudno zaliczyć jednoznacznie do jednego z nurtów literackich XX wieku.