Gottfried Wilhelm Leibniz (zwany także jako Leibnitz, Gottfried Wilhelm; Leibnütz, Gottfried Wilhelm; Leibnuzius, Gottfried Wilhelm; Leibnüzius, Gottfried Wilhelm; Leibnüzius, Gottfried Wilhelm ur. 1646-07-01 w Lipsk (niem Leipzig), zm. w 1716-11-14 roku w Hanower (niem. Hannover)) - filozof, matematyk, dyplomata, historyk okresu oświecenia (wyznanie ewangelickie)