Heinrich Seuse (zwany także jako Henryk Suzon; Heinrich von Suso; Heinrich von Berg ur. 1295-03-21 w Konstancja (niem. Konstanz), zm. w 1366-01-25 roku w Ulm) - teolog, dominikanin, przedstawiciel mistyki nadreńskiej, błogosławiony Kościoła katolickiego (wyznanie katolickie)