Jan Kalwin ( ur. 1509-07-10 w Noyon, zm. w 1564-05-27 roku w Genewa) - teolog i reformator (wyznanie ewangelicko-reformowane)