Jan Jerzy III Wettyn (zwany także jako niem. Johann Georg III. ur. 1647-06-20 w Drezno, zm. w 1691-09-12 roku w Tybinga (niem. Tübingen)) - książę elektor Saksonii w latach 1680-1691 (wyznanie luterańskie)