Jerzy III Hanowerski (zwany także jako Georg III. Wilhelm Friedrich; Georg Wilhelm Friedrich ur. 1738-06-04 w Londyn, zm. w 1820-01-29 roku w Windsor, Berkshire) - ostatni (od 25 października 1760) król Wielkiej Brytanii i Irlandii i pierwszy (od 1801) król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, ostatni elektor i książę oraz pierwszy król (od 1814) Hanoweru (wyznanie anglikańskie)