Johann Heermann (zwany także jako Heermann, Johannes ur. 1585-10-11 w Rudna k. Lubina (niem. Raudten) , Księstwo Głogowskie, zm. w 1647-02-17 roku w Leszno (niem. Lissa)) - poeta i pisarz, pastor ewangelicki, krzewiciel reformacji na Śląsku i w Wielkopolsce (wyznanie ewangelickie)