Johannes Aurifaber (zwany także jako Aurifaber Vratislaviensis; Johannes Aurifaber Vratislaviensis ur. 1517-01-30 w Wrocław, zm. w 1568-10-19 roku w Wrocław) - teolog i reformator religijny (wyznanie ewangelickie)