Joseph Roth ( ur. 1894-09-02 w Brodach k. Lwowa, zm. w 1939-05-27 roku w Paryżu) - pisarz i dziennikarz