Karl Lamprecht (zwany także jako Lamprecht, Karl Gotthart ur. 1856-02-25 w Jessen, zm. w 1915-05-10 roku w Lipsk (niem. Leipzig)) - historyk; jako profesor historii na uniwersytecie w Lipsku odegrał ważną rolę w sporze o metodologię badania historii (wyznanie luterańskie)