Leonard Nelson ( ur. 1882-06-11 w Berlin, zm. w 1927-10-29 roku w Getynga (niem. Göttingen)) - filozof i przedstawiciel neokantyzmu; w 1917 r. założył międzynarodowy związek młodzieżowy Internationaler Jugend-Bund (IJB), a później Internationaler Sozialistischer Kampfbund (ISK) (wyznanie ewangelickie ?)