Louis Lewandowski (zwany także jako - ur. 1821-04-03 w Września (wówczas niem. Wreschen), zm. w 1894-02-04 roku w Berlin) - kompozytor i kantor (wyznanie mojżeszowe)