Romeo Maurenbrecher ( ur. 1803-10-12 w Düsseldorf, zm. w 1843-12-05 roku w Düsseldorf) - prawnik (wyznanie ewangelicko-reformowane)