August Wilhelm Schlegel


August Wilhelm Schlegel (od 1812 roku von Schlegel; ur. 8 września 1767 roku w Hanowerze; zm. 12 maja 1845 roku w Bonn) - niemiecki historyk literatury, tłumacz, pisarz, poeta, filolog i językoznawca. Razem z bratem Friedrichem Schlegelem jest uważany za współzałożyciela niemieckiego romantyzmu. (wyznania ewangelickiego)

Genealogia


Ojciec Johann Adolf Schlegel (1721-1793), pedagog i pastor; matka Erdmuthe Hübsch (1735-1811); brat Friedrich (1772-1829); - ożenił się z 1) w 1796 roku z wdową Caroline z domu Michaelis (1763–1809, rozwiódł się w 1803 roku), 2) w 1818 roku z Sophie (1791–1847), córką Heinricha Paulusa (1761-1851), małżeństwo zostało anulowane; bezdzietny.

Życiorys


Od 1786 roku studiował w Getyndze teologię, ale pod wpływem Christiana Gottloba Heyne poświęcił się filologii. Poznał tam Gottfrieda Augusta Bürgera, który stał się jego mentorem. W latach 1791-1795 pracował jako nauczyciel domowy u bankiera Henry Muilmana w Amsterdamie. W 1795 roku osiadł w Jenie. Krąg osób, który się tutaj powstał wokół niego, jego brata, Caroline Schlegel, Novalisa, Dorothei Schlegel i Friedricha Wilhelma Josepha von Schellinga, stał się obok Heidelbergu najważniejszą siłą wczesnego nurtu romantycznego.

Od 1798 roku był profesorem filozofii na uniwersytecie w Jenie. W latach 1796-1800 napisał około 300 artykułów i recenzji z zakresu historii literatury i sztuki, filologii i historii, które ukazały się w Jenaische Allgemeine Literaturzeitung i w Musenalmanach wydawanym przez Friedricha Schillera. Do momentu zerwania z Schillerem w 1797 roku dokonał licznych tłumaczeń do jego czasopisma Die Horen. Razem z bratem Friedrichem wydawał czasopismo Athenäum (3 tomy, 1797-1800), które stało się najważniejszą platformą programową romantyzmu. Do tego dochodzą jego studia porównawcze i tłumaczenia z języka greckiego, łacińskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, francuskiego i angielskiego. W 1801 roku podążył za bratem do Berlina, gdzie prowadził publiczne wykłady o literaturze i sztuce Über schöne Litteratur und Kunst (3 tomy, 1884) oraz współpracował z założonym przez brata w 1802 roku w Paryżu czasopismem Europa (1803-1805).

W latach 1804-1817 mieszkał u Madame de Staël w Coppet w Szwajcarii, gdzie pełnił funkcję doradcy i wychowawcy jej syna Alberta i towarzyszył jej w licznych podróżach po Europie. W 1808 roku prowadził ponownie publiczne wykłady w Wiedniu o sztuce dramatycznej i literaturze Über dramatische Kunst und Litteratur (3 tomy 1809-1811), które razem z jego pismem Comparaison entre la Phèdre de Racine et celle d'Euridipe (1807) skierowanym przeciwko najważniejszym zasadom francuskiego klasycystycznego teatru w istotny sposób przyczyniły się do rozpowszechnienia idei niemieckiego romantyzmu we francuskim i angielskim życiu duchowym.

W 1818 roku został powołany na uniwersytet w Bonn, gdzie do śmierci pracował jako profesor literatury i historii sztuki. Prowadzone przez niego od 1814 roku badania literatury napisanej sanskrytem zaowocowały wydaniem Indische Bibliothek (3 tomy, 1823-1830), do którego były dołączone wprowadzenie w języku łacińskim i tłumaczenia głównych indyjskich dzieł.

August Wilhelm Schlegel zmarł 12 maja 1845 roku w Bonn i został pochowany na cmentarzu Alter Friedhof, a w 1846 roku nagrobek brązowy relief wykonał rzeźbiarz Ernst von Bandel.

Znaczenie


Chociaż jego twórczość poetycka i dramatyczna jest skromna, gdyż zawiera się w dwóch dziełach Gedichte (1800) i Ion (1803) i nie dorównują one utworom innych romantyków, to nie można nie docenić jego roli w propagowaniu idei romantyzmu. Razem z bratem Friedrichem jest uważany za jednego z najważniejszych inicjatorów romantyzmu w niemieckiej literaturze. Obaj położyli fundament dla literackiego nurtu, który opanował początek XIX wieku, a i później znalazł jeszcze licznych zwolenników.

Swoimi badaniami porównawczych, które obejmowały obok kwestii literackich, artystyczno-historycznych i filozoficznych jak również historyczno-językowych i zawierały również aspekty lingwistyczne zyskał wielkie uznanie. Był jednym z najważniejszych twórców indologii akademickiego i romanistyki, ale w tym samym czasie pionierem komparatystyki literackiej.

Dzieła (wybór)


 • De geographia Homerica commentatio. 1788.
 • Athenaeum. 1798.
 • Gedichte. 1800.
 • Historische, litterarische und unterhaltende Schriften. 1800.
 • Shakspeare's dramatische Werke. (tłum.) 9 tomów 1797-1810.
 • Ion, ein Schauspiel. 1803.
 • Spanisches Theater. (tłum.) 2 tomy, 1803-1809.
 • Blumensträusse italiänischer, spanischer und portugiesischer Poesie. (tłum.) 1804.
 • Comparaison entre la Phèdre de Racine et celle d'Euripide. 1807.
 • Ueber dramatische Kunst und Litteratur. 3 tomy 1809-1811.
 • Rezension von Niebuhrs Römischer Geschichte. 1816.
 • Observations sur la langue et la littérature provençales. 1818.
 • Indische Bibliothek. 3 tomy 1820-1830.
 • Bhagavad-Gita. 1823.
 • Râmâyana. 1823.
 • Kritische Schriften. 1828.
 • Réflexions sur l‘étude des Langues Asiatiques suivies d‘une lettre à M. Horace Hayman Wilson. 1832.
 • Essais littéraires et historiques. 1842.

Literatura


Linki