Wilhelm I Hohenzollern ( ur. 1797-03-22 w Berlin, zm. w 1888-03-09 roku w Berlin) - regent, a później król Prus w latach 1861-1888 z dynastii Hohenzollernów, Prezydent Związku Północnoniemieckiego w latach 1867-1871, a od 1871 cesarz niemiecki (wyznanie ewangelickie)