Wilhelm Henke


Philipp Jakob Wilhelm Henke, od 1894 von Henke(ur. 19 czerwca 1834 w Jenie; zm. 17 maja 1896 w Tybindze) – niemiecki fizjolog i profesor anatomii na uniwersytetach w Marburgu, Rostocku, Pradze i Tybindze. (wyznanie ewangelickie)

Philipp Jakob Wilhelm von Henke
Philipp Jakob Wilhelm von Henke.
Źródło: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg


Genealogia

 • Ojciec: Ernst Ludwig Theodor (1804–1872), teolog, historyk kościoła, filozof, bibliotekarz i nauczyciel uniwersytecki;
 • Matka: Betty (1808–1866);
 • Żona: od 3 października 1865 Amalie Henriette Philippine z d. Lambert (ur. 20.2.1843 w Amöneburgu, zm. 14.2.1886 w Tybindze);
 • Dzieci: Karl Friedrich Ernst (1868–1943, dr med., profesor anatomii we Wrocławiu), Wilhelmine Luise Elisabeth (1869–1947), Anna Klara Virgina Karolina (1872–1944, malarka we Frankfurcie nad Menem), Marie Luise (1874–1953), Hugo Viktor Otto (1876-1936, dr.med., lekarz w Tybindze).

Życiorys i twórczość

Wilhelm Henke studiował od 1839 roku medycynę na uniwersytetach w Getyndze, Berlinie i Marburgu, gdzie był uczniem Wilhelma Ferdinanda Rosera i 10 czerwca 1857 uzyskał stopień doktora medycyny. W następnym roku został asystentem okulisty Franciscusa Cornelisa Dondersa w Utrechcie. W tym samym 1858 roku otrzymał posadę patologa w Marburgu, gdzie habilitował się i został Privatdozentem anatomii. W 1861 roku zdał państwowy egzamin medyczny na uniwersytecie w Kassel.  15 lutego 1864 roku otrzymał w Marburgu nominację na profesora nadzwyczajnego. Po zwolnieniu 31 sierpnia 1865 roku z uniwersytetu w Marburgu pracował odtąd jako profesor zwyczajny anatomii na uniwersytetach w Rostocku, od 1872 w Pradze i od 30 czerwca 1875 w Tybindze. W 1894 roku przeszedł na emeryturę, a z powodów zdrowotnych działalność naukową i pedagogiczną zakończył w następnym roku. W roku akademickim 1893/94 był rektorem uniwersytetu w Tybindze. W 1883 roku uniwersytet w Zurychu nadał mu tytuł doktora honoris causa w dziedzinie filozofii. Za dokonania naukowe i wkład w wykształcenie przyszłych lekarzy otrzymał 25 lutego 1894 roku Order Korony Wirtemberskiej (Orden der Württembergischen Krone) i osobisty tytuł szlachecki.

Wilhelm Henke opublikował podręczniki dotyczące anatomii ludzkiego ciała oraz pisma o jej przedstawieniu w sztuce, zwłaszcza malarstwie i rzeźbie.


Pisma (wybór)

 • Die Gruppe des Laokoon oder Über den kritischen Stillstand tragischer Erschütterung (Grupa Laokoona albo o krytycznym ujęciu tragicznego wzruszenia), 1862;
 • Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke (Podręcznik anatomii i mechaniki stawów), 1863;
 • Das Auge und der Blick (Oko i widzenie), 1871;
 • Die Menschen des Michel Angelo im Vergleich mit der Antike (Człowiek Michała Anioła w porównaniu z antykiem), 1871;
 • Topographische Anatomie des Menschen (Anatonia topograficzna człowieka), atlas anatomii i podręcznik, 1879–1883;
 • Empirische Betrachtungen über die Malereien von Michelangelo am Rande der Decke in der Sixtinischen Kapelle (Empiryczne rozważanie o malowidłach Michała Anioła na krawędzi sufitu w Kaplicy Sykstyńskiej), 1886;
 • Zeichnen und Sehen (Rysowanie i widzenie), 1889;
 • Vorträge über Plastik, Mimik und Drama (Wykłady o rzeźbie, mimice i dramacie), 1892.

Literatura